VVAK

Een toekomst voor ons verleden

Welkom
wapenschild1978-2                              facebook-logo-copy
Waarvoor staat V.VAK ?

 

V.VAK - Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon - ijvert voor het behoud en de herwaardering van het cultuurhistorisch erfgoed van Groot Aalst. Door overleg met de bevoegde overheden, in de eerste plaats het stadsbestuur, en sensibilisering, proberen wij waardevollepanden,sites en roerend patrimonium voor het nageslacht te behouden.

                                                                 
Hoe is V.VAK ontstaan?

De vereniging is opgericht in 1952 als reactie op de snel om zich heengrijpende kaalslag: de onvergeeflijke afbraak van het oude begijnhof, de stadsschouwburg (gewezen Karmelietenklooster), de verloedering van de oude Dendersite en zoveel andere onverantwoorde ingrepen.Een van de eerste acties van de vereniging was succesvol: het Oud-Hospitaal kon gered worden van de ondergang.


HUIS GHEERAERTS MET AFBRAAK BEDREIGD !


NUMMER 1

Huis Gheeraerts in de Vaartstraat

NUMMER 3

Huis Gheeraerts in de Vaartstraat palend aan de kleuterafdeling van het Koninklijk Atheneum.

NUMMER 2

Carglass site op de hoek van de Vaartstraat en de Werf. Sommigen onder ons hebben in deze ex-garage ooit nog een Peugeot of een Citroën gekocht !

PERSMEDEDELING HUIS GHEERAERTSDe VVAK vestigt de aandacht op een nieuwe bedreiging, die ons stadscentrum treft, met name de afbraak van het gekende huis Gheeraerts aan de Vaartstraat. Dit neoclassicistisch herenhuis van drie bouwlagen uit het midden van de 19de eeuw is niet wettelijk beschermd maar staat wel vermeld op de Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

Dit huis zou vervangen worden door een modern kantoorgebouw, dat nu reeds voorzien wordt om gebruikt te worden door “Solidariteit voor het Gezin”.

Ter vervanging van het gekende Carglasscomplex voorzien dezelfde promotors aan de Werf de oprichting van een aantal nieuwe woonblokken, waarvan de hoogte deze van het nieuw Stedelijk Administratief Centrum zou evenaren of zelfs overtreffen. Daarnaast worden in het binnengebied eveneens nog 43 assistentiewoningen gepland en zomaar eventjes 120 ondergrondse parkeerplaatsen. Het enige positieve aan de nieuwe plannen zijn het behoud van een zeer oude beuk in de tuin van het huis Gheeeraerts en de vervanging van een oud appartementsgebouw in de Molenstraat door een nieuwbouw. Het geheel zou met elkaar verbonden worden met een voetgangersdoorgang.

Wij hopen dat het stadsbestuur dergelijk megaproject niet zal aanvaarden.

     


TURNZAAL PUPILLEN WORDT AFGEBROKEN ! 

       TURNZAAL

        (foto Dirk De Buck)


PERSMEDEDELING NIEUWE BIBLIOTHEEK ANNEX ACADEMIE VOOR PODIUMKUNSTEN


De Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon (V.VAK) heeft met grote belangstelling kennis genomen van de plannen voor de bouw van een nieuwe bibliotheek annex Academie voor Podiumkunsten op het tweede deel van de bekende Pupillensite.

Het nieuwe gebouw getuigt van een moderne visie op de werking van een bibliotheek annex Academie voor Podiumkunsten van de toekomst en wij verheugen ons in de manier waarop beide instellingen geïntegereerd worden in één groot gebouw. Daarbij staan wij ook positief tegenover de manier waarop het hoekgebouw van de Graanmarkt en de Esplanadestraat, waar voorheen de gerechtelijke politie zetelde, geïncorporeerd werd in het nieuwe complex.

Zoals reeds vroeger gemeld kan onze vereniging zich akkoord verklaren met de doortrekking van de Peperstraat tot aan de Graanmarkt maar wij stellen ons vragen bij de bewering dat men aldus drie nieuwe pleinen zal creëren.

Wij betreuren echter de sloop van de historisch belangrijke en unieke turnzaal langsheen de Esplanadestraat. In het “Bouwhistorisch rapport”, dat door de stadsdiensten zelf werd opgemaakt, wordt de erfgoedwaarde van zowel het hoekgebouw als van de voormalige turnzaal even hoog ingeschat.

De V.VAK blijft het zeer jammer vinden dat een belangrijk deel van dit waardevol gebouwencomplex tegen de grond zal gaan en onherroepelijk uit het stadsbeeld zal verdwijnen.

Zowel de Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) als de Sectorele Deelraad Cultureel Erfgoed brachten overigens een negatief advies uit over de sloopaanvraag. Volgens ons was het perfect mogelijk om de turnzaal te integreren in het nieuwe gebouw. Opnieuw haalt erfgoed het onderspit voor financiële argumenten.

De V.VAK beraadt zich daarom nog over eventuele acties


 001 - kopie - kopie 2 582x800